Staatssecretaris maakt alleen op papier werk van koeien in de wei

op 9 juli 2015 door lise witteman in achtergrond


Het recente einde van het melkquotum ging gepaard met doemscenario’s van ontvolkte weiden. De Hollandse koe zou een toekomst tegemoet gaan zoals die van de varkens en de kippen in hun megastallen: levend op krachtvoer, in kleine hokken, mager van de enorme hoeveelheden melk die industrieel wordt ontnomen. Het kabinet en de Tweede Kamer zeggen zich daartegen te verzetten en willen juist méér koeien in de wei. Maar of de nieuwe regels daarbij helpen, is volstrekt de vraag. Hoe gaat staatssecretaris Dijksma dan wél de ambities waarmaken?

Drie maanden na het afschaffen van het melkquotum zijn er in Nederland al bijna 300 melkveebedrijven met meer dan 250 koeien, kopt dagblad de Telegraaf dat de melkprijs onder druk staat en dreigen we door het Europese mestplafond (fosfaat) te schieten. Die trend staat in schril contrast met de ambities van staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij heeft gezegd geen verdere industrialisering van de melkveehouderij te willen. Ze zegt er zelfs naar te streven dat in 2020 80 procent van de koeien een gedeelte van het jaar in de wei doorbrengt, tegen zo’n 70 procent nu.

Lees meer...

Overheid laat statiegelddossier over aan lobbykrachten

op 24 juni 2015 door lise witteman in achtergrond

De milieubeweging jubelde afgelopen week over het nieuws dat statiegeld op grote frisdrankflessen niet zou worden afgeschaft. Bovendien komen er experimenten met retourpremies op zwerfafval. Maar in feite is er amper iets concreets afgesproken. Het lijkt eerder op het begin van weer een nieuw hoofdstuk in dit decennia-durende lobbydossier.

Het zou mooi zijn om dit artikel te beginnen met een uiteenzetting van het aandeel flesjes en blikjes in het zwerfafval. Vervolgens kunnen dan onafhankelijke rapporten over een effectieve aanpak naast elkaar worden gelegd. Om zo uiteindelijk te komen tot een objectieve waardering van het besluit van staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) vorige week. Daarin stelt ze dat statiegeld voorlopig nog niet wordt afgeschaft, maar ook niet wordt uitgebreid omdat er zal worden geëxperimenteerd met andere, nieuwe inzamelmethoden.

Lees meer...

Hippe foodtrends maken de jacht weer salonfähig

op 16 juni 2015 door lise witteman in achtergrond


Vanouds is de jacht op wilde dieren een uitermate gevoelige onderwerp in Nederland. Het mag wel, maar zeer binnen de perken. Binnenkort moet de verdeelde Tweede Kamer daarin weer kleur bekennen. De jagers zien zich inmiddels in de kaart gespeeld door trends waarbinnen herleidbaarheid en duurzaamheid van het voedsel centraal staan. Wordt het inderdaad tijd om de jacht vanuit nieuw perspectief te zien?

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 12 miljoen kilo wild gegeten. Maar slechts 5 tot 10 procent daarvan is in Nederland geschoten. De rest wordt uit alle hoeken van de wereld geïmporteerd: de haas uit Argentinië, de struisvogel uit Australië. En hoe wild dat vlees écht is, daar is lang niet altijd zicht op, zo constateerde de groene belangenbehartiger Natuur & Milieu onlangs nog: ‘Vooral in de grote supermarkten is een aanzienlijk deel van de als “wild” aangeprezen producten eigenlijk gekweekt, of het is onduidelijk wat de precieze oorsprong is’, aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij de stichting.

Lees meer...

Voedselmultinationals bedreigen Nederlandse zadenrijkdom via octrooirecht

op 10 juni 2015 door lise witteman in achtergrond


Een eensgezinde Tweede Kamer kaart vandaag in een debat en binnenkort tijdens een uitgebreider overleg de risico’s aan van buitenlandse multinationals die het op onze voedingsindustrie hebben voorzien. De zorgen zijn verder gerezen door een uitspraak van het Europees Octrooibureau die de weg effent voor grote overnames op het gebied van Neêrlands kleine trots: de zadenbranche. Maar kan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken daar überhaupt nog iets tegen beginnen?

Nederland is met een rijkdom aan familiebedrijven momenteel wereldwijd de grootste exporteur van ‘plantaardig uitgangsmateriaal’; zaden dus. Dat levert jaarlijks zo’n 2,5 miljard euro op, met een opgaande lijn in groei volgens sectorvertegenwoordiger Plantum. En dat is natuurlijk ook goed nieuws voor de inmiddels meer dan 10.000 banen binnen die sector, nog los van de indirecte werkgelegenheid.

Lees meer...

‘Nieuwe miljardenclaim vanwege woekerpolissen’

op 1 december 2012 door lise witteman in nieuwsbericht

Verzekeraars kunnen uitzien naar een nieuwe miljardenclaim vanwege verkochte woekerpolissen. Daarmee gaat de woekerpolisaffaire een nieuw hoofdstuk in.

Dat kondigt Vereniging Woekerpolis.nl aan, die is opgericht om diverse collectieve procedures te voeren tegen verschillende verzekeraars.

Lees meer...