Berichten in categorie column

Onderwijl, in de Ministerraad…

op 19 februari 2010 door lise witteman in column

Balkenende kijkt niet op van zijn papieren totdat alle ministers in stilte zijn gaan zitten.  Dan draait hij zijn kin omhoog richting Bos. “Zeg het maar Wouter, hoe zie je het nu verder?”

Lees meer...

Crisiswet geen herstelwet

op 1 februari 2010 door lise witteman in column

De Raad van State kraakte het volledig af, de Tweede Kamer voegde tientallen amendementen toe en de wet dient totaal niet het doel waarvoor het is opgesteld. De crisis- en herstelwet die nu bij de Raad van State ligt is feitelijk een zooitje ongeregeld. De wet is in het voorjaar opgesteld om bijna zestig, voornamelijk infrastructurele projecten te versnellen zoals  de aanleg van wegen en de bouw van woningen en sluizen en windmolenparken. Door bureaucratische verzekeringen uit de weg te ruimen zou de wet het mogelijk maken dat de procedures in de aanloop van de projecten danig worden ingekort.

Het gewenste resultaat: werkgelegenheid en het terugdringen van de recessie.

Lees meer...

De journalistieke opleiding en het representatieve vraagstuk

op door lise witteman in column

Van de journalisten die nu lesgeven bij de Master Journalistiek en Media aan de UvA, heeft het gros zelf nooit een opleiding tot journalist gevolgd. Via omwegen, en vooral via via, kwamen ze uiteindelijk bij de pers terecht. Een hele andere weg dan hun studenten nu afleggen. Gaat het selectieproces dat wij doorstaan, uiteindelijk ten koste van de representatieve functie van de media?

Lees meer...

Virtuele kinderporno Europees vergrendeld

op door lise witteman in column

In 2002 was er nog zoveel gesteggel over. Er lag een nieuw wetsartikel voor de Staten-Generaal, en wat daarmee te doen. Artikel 240b van het wetboek van Strafrecht zou gaan inhouden dat ook virtuele kinderpornografie, zolang een kind het verschil zou kunnen missen met de werkelijkheid, strafbaar is. Tegen die tijd was het taboe op kinderporno in korte tijd heel groot geworden. Zeker na het drama-Dutroux. De progressieven haalden wel argumenten over de vrijheid van fantasie uit de kast, maar hielden zich betrekkelijk gedeisd. Afschuwelijke verhalen stonden nog te vers in het geheugen van de bevolking. Geen partij wilde de naam krijgen de beschermheer van de pedofielen te zijn. En dus kwam het wetsartikel door de volksstemmingen en verdween de discussie naar de achtergrond.

Lees meer...

Winkeltijdenwet niet van deze tijd

op door lise witteman in column

De regering is van plan de zondagsluiting strenger te regelen. Het wetswijzigingsvoorstel daartoe ligt bij de Eerste Kamer. Waar veel gemeenten (eenderde) nu gemakkelijk gebruik maken van een uitzonderingsbepaling vanwege toeristische doeleinden, moeten ze straks gemotiveerder uitleggen dat hun gemeente grote groepen toeristen aantrekt, los van de koopzondag.

Lees meer...