Verzekeraar ASR blokkeert claims woekerpolis

op 23 maart 2012 door lise witteman in nieuwsbericht


Verzekeraar ASR dwingt klanten afstand te doen van hun recht te procederen als ze aanspraak willen maken op compensatie voor hun woekerpolis. Dat staat haaks op wat het bedrijf publiekelijk beweert én wat het aan het ministerie van Financiën heeft meegedeeld.

Dit blijkt uit brieven van ASR aan polishouders, die in handen zijn van NU.nl. Daarin wordt klanten bij beëindiging van hun polis gevraagd een zogenaamde vrijwaringsverklaring te ondertekenen, alvorens ze de poliswaarde en de tegemoetkoming kunnen ontvangen. Zo doen ze impliciet afstand van hun recht te procederen over de woekerpolis.

Wanneer klanten achteraf naar de consequenties hiervan vragen, wordt verteld dat de polis niet meer bij de rechter kan worden aangevochten.

Deze lezing wordt ook bevestigd door Pieter Lijesen, jurist bij Consumentenclaim, een kantoor dat processen voert namens woekerpolishouders. “Dit soort brieven komt ons zeker bekend voor”, aldus Lijesen.

1,1 miljoen polissen

ASR heeft 1,1 miljoen beleggingsverzekeringen onder zich die mogelijk in aanmerking komen voor de compensatieregeling. Die regeling is met consumentenstichtingen getroffen nadat de woekerpolisaffaire in haar volle omvang aan het licht kwam.

Steeds meer experts zijn het er echter over eens dat deze regeling vaak geen recht doet aan de geleden schade. Maar inmiddels hebben klanten de verklaringen al ondertekend, waardoor ze nu niet meer naar de rechter kunnen stappen.

Schadevergoeding

De ophef rond de woekerpolisaffaire ontstond in 2006. Toen drong het tot veel mensen door dat de beleggingsverzekeringen die ze op grote schaal bij onder andere ASR hadden afgesloten, relatief duur zijn, complex, weinig transparant en moeilijk stop te zetten.

Begin 2011 besteedde het programma Tros Radar voor het eerst aandacht aan de vrijwaringsverklaringen van ASR, nadat de rechtbank in Haarlem een woekerpolishouder in het gelijk stelde en concludeerde dat de klant recht had op een veel hogere schadevergoeding dan hij vanuit de compensatieregeling zou hebben gekregen.

ASR-directeur Jos Baeten verklaarde in het programma dat zijn polishouders gewoon het recht zouden houden om te procederen. Toen klanten echter vervolgens bij ASR aanklopten om op deze uitspraken te wijzen, stelde de verzekeraar dat Baeten verkeerd was begrepen.
Klanten behielden alléén het recht om over de compensatieregeling te procederen, niet over de onrechtmatigheid van de polis zelf.

Volgens de jurist Lijesen wil de verzekeraar op deze manier enorme schadeclaims buiten de deur houden. “Als de duizenden woekerpolishouders massaal naar de rechter zouden stappen, leidt dat mogelijk tot een onvoorstelbaar verlies voor ASR.”

Financiën

Ook het ministerie van Financiën werd in de waan gelaten dat ASR-klanten nog gewoon kunnen procederen.

Eind vorig jaar stuurde het ministerie immers nog een brief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken aangaande de woekerpolisaffaire. In een bijgevoegd feitenoverzicht staat dat ASR, evenals de andere verzekeraars, haar klanten níet vraagt om afstand te doen van rechten (kwijting) als die klanten aanspraak maken op de compensatieregeling.

Bij navraag stelt een woordvoerder van Financiën dat volgens het ministerie “geen kwijting vragen betekent geen kwijting vragen”. Kortom: “De klant moet dus nog tegen het geheel van het product kunnen procederen. Het ministerie gaat er vanuit dat de verzekeraars deze afspraken naleven.”

Reactie ASR

Geconfronteerd met de bevindingen van NU.nl, geeft ook de woordvoering van ASR in eerste instantie diffuse signalen af over de rechten van polishouders.

Uiteindelijk stelt de verzekeraar zich op het volgende standpunt: “Wij vragen geen kwijting van onze klanten. Dit is wat we beloofd hebben en ook doen. Het kan zijn dat dit niet in elke uiting naar buiten altijd goed is verwoord. Als dat zo is, dan betreurt ASR dat. Maar dat maakt voor onze belofte niet uit.”

In feite zegt ASR daarmee dat er misschien een paar ‘ongelukjes’ zijn gebeurd, maar dat het niet het beléid van de verzekeraar is om polishouders te vragen afstand te doen van hun rechten.

Juridische afdeling

Maar het feit dat enkele brieven rechtstreeks afkomstig zijn van de juridische afdeling van ASR, doet anders vermoeden. Pieter Lijesen van Consumentenclaim, dat op basis van no cure no pay rechtszaken voert voor woekerpolishouders, staaft dat vermoeden.

Lijesen: “ASR speelt een woordenspel. Ze hebben het over vrijwaringsverklaringen en finale kwijting, en leggen alles zo uit dat je mag procederen tegen de rechten uit de compensatieregeling. De compensatieregeling van ASR, welteverstaan. Opgesteld volgens hun regeltjes.”

“Maar de stukken zijn duidelijk: ASR beroept zich op afstand van recht. Op basis van dit soort gegevens hebben wij geen dagvaarding kunnen uitbrengen voor klanten die hebben getekend voor afstand van recht.”

Kamervragen

GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis wil nu opheldering van het ministerie van Financiën en heeft vragen ingediend. Hij wil onder andere weten of meer verzekeraars te werk gaan zoals ASR.

Bovendien wil hij dat de minister met ASR en andere verzekeraars het gesprek aangaat, om hen openbaar te laten verklaren dat klanten in geen geval afstand doen van hun recht.

Lees ook: De Jager kritisch over verzekeraar ASR

Tags:

Reageren?

Comments are disabled.